3409

מנורת חבל שיזל כפולה באורך מטר

מנורת חבל שיזל כפולה, באורך מטר כל אחת, כולל בסיס מנורה שחור. 
בסיס המנורה E27 
נורה