22558

***קוורץ קריסטל*3 תלוי LED 48W

0רוחב
0אורך
0גובה

LED/48W
3 הדלקות