21964

שירה תליה

רוחב של האהיל: 32 ס"מ
גובה של האהיל: 35 ס"מ
גובה מקסימלי: 130 ס"מ 

E27/60W