23335

תלת פזי מחבר תליה לגוף תאורה

• תלת פזי
צבע