19003

***@יגואר QR לבן LED 12W

12רוחב
12אורך
8גובה