חיסול

2954

מראה 2954

כל הקודם זוכה - מכירת חיסול

מגיעים לסניף משלמים ואוספים את המראה.

גודל המראה 100על 100 ס"מ