11014

***אגם R-1205 LED כחול

10רוחב
11אורך
17גובה