20061

***הייטק שקוע 18W 185 LED מרובע אור חם

6רוחב
23אורך
23גובה
LED/18W אור חם