20089

***הייטק שקוע 1W 3016B LED מרובע אור

7רוחב
10אורך
10גובה
LED/1W אור
Light