20059

***הייטק שקוע 22W 185 LED מרובע אור חם

6רוחב
33אורך
33גובה
LED/22W אור חם