20067

***הייטק שקוע 9W 185 LED עגול אור חם

6רוחב
17אורך
19גובה

LED/9W אור חם