20898

***הייטק DS-1405 7W אור לבן

0רוחב
0אורך
0גובה
LED/7W אור לבן
צבע