23334

תלת פזי חיבור זוית לפס צבירה

• תלת פזי
צבע