21067

לפס צבירה מחבר מיני

5רוחב
10אורך
2גובה
צבע